Kislev 19 5533 (1772 C.E.) 
R' Dov Ber, the Maggid (speaker) of Mezritch.
(Dov Ber ben Avraham)

Kislev 19 5596 (1835 C.E.) 
R' Yitzchak Chai Taub,
author of Cheilev Chittim.

Kislev 19 5676 (1915 C.E.) 
R' Menachem Nachum of Tolna.
(Menachem Nachum ben Mordechai)